V březnu 2022 oslaví Mops klub České republiky, z.s. 30 let od svého založení.
Zajímavá jsou následující data. V roce 1979 vnikl Klub buldoků a mopsů (KBM). Koncem roku 1991 a počátkem roku 1992 zintenzivnily v KBM diskuse o situaci v klubu, nezbytnosti rozhodnutí členů jak dál. Byly nastoleny dvě varianty, a to nadále sdružovat chovatele francouzských buldočků, mopsů a anglických bulldogů v KBM anebo klub rozdělit na tři samostatné kluby. Tato otázka byla předmětem intenzivní diskuse. Výbor klubu se dne 4.1.1992 na svém jednání jednomyslně rozhodl předložit členské schůzi svolané na 7.3. příslušného roku návrh na rozdělení stávajícího KBM na 3 samostatné specializované kluby pro plemena francouzský buldoček, mops a anglický bulldog. Výroční členská schůze svolaná na 7.3.1992 poté rozhodla o rozdělení dosud společného klubu KBM na 3 samostatné kluby, a to Klub francouzských buldočků (KFB), Mops klub ČR (MK ČR) a Klub anglického bulldoga SKK (KAB). Od tohoto okamžiku se datuje samostatná činnost Mops klubu České republiky.
Ustavující schůze MK ČR schválila výbor ve složení Zdeněk Bláha, MUDr. Ivan Emler, Drahuše Hanzíková, Eva Ježková, Jiřina Krsová, Alena Kupcová, MUDr. Milan Raba, Zdeněk Soukup a Dr. Marta Holomková. Na jeho prvním zasedání byly rozděleny jednotlivé funkce takto: prezident MUDr. Milan Raba, sekretář MUDr. Ivan Emler, hlavní poradce chovu Zdeněk Soukup, ekonom Drahuše Hanzíková, evidence členů Eva Ježková, chovatelský referent Alena Kupcová, výstavní a propagační referent Zdeněk Bláha, členové výboru Jiřina Krsová a JUDr. Marta Holomková a revizor Jana Rosecká.
Dále byly schváleny základní normativy klubu – Chovatelský řád, Stanovy a Řád chovné přehlídky. Byl přijatý orientační plán činnosti klubu, který mimo jiné obsahoval 1. samostatnou klubovou výstavu dne 2.5.1992 a II. Den mopse v říjnu 1992. To byly úplné začátky našeho klubu. Za dobu jeho trvání se ve výboru vystřídala řada členů. Na pozici prezidenta klubu se vystřídali MUDr. Milan Raba, JUDr. Josef Plachý a paní Alina Jirutková. Klub prošel klidnými i bouřlivými časy. Jeho historie nás všechny zavazuje i nadále zachovat základní myšlenku, která stála u jeho založení, a to věnovat veškeré úsilí chovu mopsů, jejich zdraví a důstojně reprezentovat toto vynikající psí plemeno.
 

Klubová výstava a Memoriál Zdeňka Bláhy

 
První klubová výstava Mops klubu ČR se pořádala v roce 1992. Byla to první výstava po vzniku klubu připravovaná ještě výstavním výborem tehdy již zaniklého KBM. Označení "Memoriál Zdeňka Bláhy" začaly nést klubové výstavy Mops klubu od roku 2012, na základě rozhodnutí členské schůze z roku 2011, jako projev úcty a poděkování za působení v Mops klubu ČR. 
Pan Zdeněk Bláha patřil mezi zakládající členy Mops klubu. Ve výboru klubu pracoval 12 let. Obětavě se podílel na organizaci klubových výstav a Dnů mopse. Jeho mops Ich. Cyril Bendogi byl nejúspěšnější mops v majetku člena klubu. Stal se 2x Světovým vítězem a 3x Klubovým vítězem. Na pana Zdeňka Bláhu vzpomínají členové a přátelé, jako na výborného kamaráda, skromného a obětavého, který byl vždy připraven pomoci. Práci pro klub bral jako samozřejmost, motivovanou láskou k mopsům.
 
Výstřižek4
Zdeněk Bláha a Ich. Cyril Bendogi (převzato ze zpravodaje Mops klubu ČR 2/2012)
 

Výstavy pořádané klubem

 
Kompletní výsledky výstav naleznete v Archivu.
 

1992 - první výstava po vzniku klubu ještě připravovaná výstavním výborem tehdy již zaniklého KBM
místo konání: Nymburk
rozhodčí: paní M. Haala (A)

2003 - 11. samostatná klubová výstava
místo konání: zámek Kozel
rozhodčí: pan J. C. Klein (F) a paní J. Krsová (CZ)

2013 - 28. klubová výstava mopsů a 2. ročník memoriálu Zdeňka Bláhy
místo konání: Nižbor
rozhodčí: Mag. Sabina Chiesa – Folbrecht (BG)

 
1993 - 1. samostatná klubová výstava
místo konání: Mořkov
rozhodčí: paní I. Mylemans (B)
 
2004 - Speciální výstava mopsů
místo: Hradec Králové
rozhodčí: Bc. V. Tichá (CZ)
 
2014 - 29. klubová výstava mopsů a 3. ročník memoriálu Zdeňka Bláhy
místo konání: Nižbor
rozhodčí: pan Otakar Vondrouš (CZ) 
 

1994 - 2. samostatná klubová výstava
místo konání: Chotěšov u Plzně
rozhodčí: paní H. Ahrens (A) a MUDr. Milan Raba (CZ)

 

2004  - 12. samostatná klubová výstava,
místo: konání Přeštice
rozhodčí: paní I.Mylemans (B) a Mgr. Z. Brotánková (CZ)

 
2015 - 30. klubová výstava mopsů a 4. ročník memoriálu Zdeňka Bláhy
místo konání: Dřetovice
rozhodčí: pan Daniel Brasa (DE)
 

1995 - 3. samostatná klubová výstava
místo konání: zámek Nový Jičín
rozhodčí: paní J. Manifold (GB)

 

Klubová výstava bez zadávání CAC
místo konání: Praha – Hagibor
rozhodčí: Dr. M. Redlicki (Pl)

 

2015 - Speciální výstava mopsů při Krajské výstavě psů v Litoměřicích 
rozhodčí: Mgr. Zuzana Brotánková (CZ)

 

1996 - 4. samostatná klubová výstava
místo konání: Kasejovice
rozhodčí: paní J. Krsová (CZ) a MUDr. M. Raba (CZ)

 

2005 - 13. samostatná klubová výstava
místo konání: zámek Kozel
rozhodčí: MUDr. M. Raba (CZ) a paní Bc V. Tichá (CZ)

 

2016 - 31. klubová výstava mopsů a 5. ročník memoriálu Zdeňka Bláhy
místo konání: Dřetovice
rozhodčí: Mag. Sabina Chiesa – Folbrecht (BG)

 
 

1997 - 5. samostatná klubová výstava
místo konání: Chlumec nad Cidlinou
rozhodčí: paní I. Mylemans (B)

 

14. samostatná klubová výstava,
místo konání: Louny
rozhodčí: paní. J. Krsová (CZ) a Mgr. Z. Brotánková (CZ)

 

2016 - Speciální výstava mopsů
rozhodčí: MUDr. Milan Raba

 

1998 - 6. samostatná klubová výstava
místo konání: Častolovice
rozhodčí: paní J. Krsová (CZ) a MUDr. M. Raba (CZ)

 

2006 - 15. samostatná klubová výstava
místo konání: zámek Kozel
rozhodčí: Dr. M. Redlicky (Pl) a MUDr. M. Raba (CZ)

 

2017 - 32. klubová výstava mopsů a 6. ročník memoriálu Zdeňka Bláhy
místo konání: Dřetovice
rozhodčí: paní Karin Bernardis (A)

 

1999 - 7. samostatná klubová výstava
místo konání: zámek Kozel
rozhodčí: pan J. C. Klein (F) a paní J. Krsová (CZ)

 

2007 - 16. samostatná klubová výstava
místo konání: Červená n.Vltavou
rozhodčí: pan V. Nataletti (IT)

 

2018 - 33. klubová výstava mopsů a 7. ročník memoriálu Zdeňka Bláhy
místo konání: Dřetovice
rozhodčí: pan Vitalyi Belskyy (UA)

 

2000 - 8. samostatná klubová výstava
místo konání: Krásný Dvůr
rozhodčí: MUDr. M. Raba (CZ)

 

17. samostatná klubová výstava (bez zadávání titulu Kl. vítěz)
místo konání: Louny
rozhodčí: Bc. V. Tichá (CZ)

 

2018 - Speciální výstava mopsů
rozhodčí: Ing. Alena Košťálová (CZ)

 

2001 - 9. samostatná klubová výstava
místo konání: zámek Kozel
rozhodčí: paní. S. Desserne (F) a Mgr. Z. Brotánková (CZ)

 

2008 - 18. samostatná klubová výstava
místo konání: zámek Kozel 
rozhodčí: pan Ch. Karcher (F)

 

2019 - 34. klubová výstava mopsů a 8. ročník memoriálu Zdeňka Bláhy, místo konání: Dřetovice
rozhodčí: pan Paolo Lavaglio (IT) 

 

2002 - 10. samostatná klubová výstava
místo konání: zámek Kozel
rozhodčí: paní N. Tarbitt (GB) a MUDr. M. Raba (CZ)

 

2009 - 19.samostatná klubová výstava
místo konání: Louny
rozhodčí: Dr. M. Redlicki (Pl)

 

2019 - Klubová výstava při Krajské výstavě psů v Litoměřicích (bez zadávání titulu Klubový vítěz)
rozhodčí: pan Jakub Kadlec (CZ)

 

 

Klubová výstava při NV Klatovy (bez zadávání titulu Klubový vítěz)
rozhodčí: paní. J. Krsová (CZ)
 

2021 - 35. klubová výstava mopsů a 9. ročník memoriálu Zdeňka Bláhy 
místo konání: Praha
rozhodčí: paní Ildikó Melichová (SK)

 

 

2010 - 20. samostatná speciální klubová výstava,
místo konání: Praha
rozhodčí: Mgr. Z. Brotánková (CZ)

 

2021 - Speciální výstava mopsů
místo konání: Praha
rozhodčí: Mgr. Václava Rybárová (CZ)

 

 

Klubová výstava při NV Klatovy
rozhodčí: MUDr. Milan Raba (CZ)

 

 

 

 

Mimořádní klubová výstava (bez zadávání titulu Klubový vítěz)
místo konání: Krchleby
rozhodčí pan A. Karban (CZ)

 
 

 

2011 - 21. samostatná klubová výstava
místo konání: zámek Kozel
rozhodčí: pan T. Havelka (SK)

 
 

 

22. samostatná speciální klubová výstava
místo konání: Louny
rozhodčí: paní. H. Vojáčková (CZ)

 
 
 

2012 - 26. klubová výstava mopsů a 1. ročník memoriálu Zdeňka Bláhy
místo konání: zámek Kozel
rozhodčí pan: Dr. M. Redlicki (Pl)

*V roce 2004 byla uspořádána výstava bez zadávání CAC.V roce 2009 a 2010 byla klubová výstava uspořádána v rámci NV Klatovy. V roce 2010 se konala na podzim mimořádná výstava náhradou za zrušenou MVP Praha. Celkem uspořádal Mops klub za 20 let svého trvání 26 výstav. (Zdroj: Zpravodaj Mops klubu ČR 1/2012)

 
 

 

2012 - Speciální klubová výstava
místo konání: Hoffmanův dvůr
rozhodčí: Ing. Alena Košťálová (CZ)

 

 
Tvorba stranek pro chovatele