Speciální výstava při WDS 2021
Specialty show (WDS 2021)

Vážení vystavovatelé,

Velmi nás to mrzí, ale z důvodu zhoršující se epidemiologické situace, nemožnosti příjezdu delegovaného rozhodčího a zvážení finančních nákladů na organizaci vzhledem k nízkému počtu přihlášených se výbor rozhodl pro zrušení speciální výstavy. Bohužel za současného stavu je znemožněna účast většině zahraničních vystavovatelů, kteří by se na tuto akci jindy rádi přihlásili. V souvislosti s tím není možné uspořádat výstavu na takové úrovni a v takovém rozsahu, jakou má Mimořádná speciální výstava při WDS mít. Speciální výstavu při WDS není možné realizovat v jiném termínu, a proto je výstava zrušena bez náhrady. Výstavní poplatky budou vráceny v plné výši. Věříme, že příští rok, kdy bude klub slavit 30 let od svého založení, budeme moci uskutečnit slavnostní výstavu, která nám alespoň zčásti vynahradí předešlé, covidem poznamenané, výstavní sezony.

Dear exhibitors,

we are very sorry, but due to the deteriorating epidemiological situation, the impossibility of the arrival of a delegated judge and the consideration of the financial costs of the organization due to the lower number of entries, The Committee of Pug Dog Club of Czech Republic decided to cancel the Pug specialty show. Unfortunately, in the current situation, the participation of most foreign exhibitors, who would like to register for this event at another time, is impossible. In connection with this, it is not possible to organize the show at such a level and to such an extent as the Extraordinary specialty show at WDS should have. It is not possible to hold a Specialty show at WDS on another date, and therefore the exhibition is canceled without compensation. Exhibition fees will be refunded in full.

Termín/Date: 2.10.2021
Rozhodčí/Judge: Vitaliy Belskyy (Ukrajina/Ukraine)
Místo/Place: BVV Brno

Přihlašování/Registration: www.dogoffice.cz  (název akce v DO/name of show in Dogoffice: Mimořádná SVP - mops)

  1. Vytvořte si účet / Create an account
  2. V záložce "Moji psi" přidejte pomocí tlačítka "+" (v pravém spodním rohu) psa do svého profilu / In tab "My dogs" click the "+" (right bottom corner) to add a dog
  3. V záložce "Výstavy" vyhledejte výstavu s názvem "Mimořádna SVP - mops" / In tab "Exhibitions" find a show - "Mimořádna SVP - mops"
  4. Vyplňte přihlášku / Fill out the application

Propozice/Propositions:

Sponzoring
Lucie Gallová (www.placatej.cz) - autorka ilustrací propagačních materiálů speciální výstavy