Pořízení štěněte

Výběr a koupě štěněte

Ještě než přistoupíte k výběru štěněte, měli byste zvážit, zda máte dostatečné možnosti (jak finanční, tak časové), abyste si mohli pejska pořídit a celý jeho život mu poskytovat kvalitní péči. Mops je plemeno, které potřebuje poměrně velkou pozornost svého pána a bude strádat, pokud nebude trávit dostatek času se svým majitelem. Pokud jste si tedy jistí, že toto vše dokážete pejskovi poskytnout, můžete přejít k výběru štěňátka.

Při výběru štěněte doporučujeme samozřejmě pouze štěňátko z ověřené chovatelské stanice, které má průkaz původu (PP). Průkaz původu zaručí, že z malého roztomilého štěňátka vám vyroste pes toho plemene, které jste opravdu chtěli. Bohužel PP není záruka zdraví, jak si mnozí myslí. Zdraví nemůže zaručit nikdo. Pokud je u toho kterého plemene nařízeno chovatelským klubem povinné testování na určité onemocnění, bude váš pejsek mít pouze lepší předpoklad k tomu, že se těmto nemocím vyhne, pokud jsou jeho rodiče dle výsledků vyšetření zdraví. O nemocích u mopsů viz dále.

Ve chvíli, kdy již máte vybranou chovatelskou stanici a štěňátka jsou narozená, můžete se s chovatelem domluvit na návštěvě, až bude štěně dost staré. Prodej pejska je možný nejdříve 51. den po jeho narození a první návštěvy u chovatele probíhají obvykle v jednom měsíci stáří štěněte. Někteří chovatelé ovšem mohou dovolit návštěvu až v pozdějším věku. Existují státy, kde je dokonce pravidlem prodej pejska až ve čtvrtém měsíci věku, kdy už je štěně plně očkované (myslí se tím, že má i ta očkování, která v ČR obvykle dělá již nový majitel po koupi štěněte ve standardním dvouměsíčním věku) a je tedy v plné imunitě. Co se týká návštěvy u chovatele, ať už tam přijedete v jakémkoliv věku štěňátka, vždy se podívejte na prostředí, ve kterém žije. Pokud se vám něco nebude zdát, raději si vyberte pejska jinde.

Při koupi doporučujeme uzavřít písemnou kupní smlouvu a sjednat si konkrétní řešení problémů v případě, že se u pejska později objeví nějaká vada. Například, pokud si pořizujete pejska a máte v úmyslu s ním navštěvovat výstavy a dokonce i chovat, sjednejte si postup (třeba částečné vrácení kupní ceny) v případě, že by se pejskovi po přezubení objevil špatný skus či nesestoupilo varlátko apod.

A teď konkrétně o mopsích onemocněních...

1) Luxace patelly

Mops klub ČR má nařízené povinné testování jednoho onemocnění, jehož výsledek musí majitel předložit v případě, že má být jedinec zařazen do chovu (při zúčastnění se chovatelské přehlídky). Jedná se o luxaci patelly nebo-li vykloubení čéšky. Onemocnění se projevuje kulháním pejska na zadní nohu a při nejtěžších stupních postižení je potřeba operace kolenního vazu. Vyšetření na toto onemocnění za účelem zařazení psa do chovu provádí veterinář nejdříve ve věku 12 měsíců psa. Ptejte se tedy chovatele, jaký stupeň patelly mají rodiče štěňátka. Stupně jsou 4, nulu má jedinec, který má patellu zcela v pořádku, čtyřku má naopak jedinec s nejhorším postižením. Do chovu se pouštějí psi se stupněm nejvýše 2/2.

2) PDE - Nekrotizující encefalitida mozku (také označována zkratkou NME)

Podrobněji o tomto onemocnění si můžete přečíst např. ZDE: https://www.veterinaodolenavoda.cz/news/nekrotizujici-meningoencefalitida-mopsu/

Testování tohoto onemocnění v Mops klubu ČR není povinné!

O nekrotizující encefalitidě se mluví poměrně krátkou dobu. Dříve toto onemocnění nebylo mezi chovateli tak známé a je možné, že jedinci s tímto onemocněním mohli být považování za jedince postižené epilepsií, proto není zcela jasné, ve kterém z případů se mohlo jednat skutečně o onemocnění PDE. V rámci snahy o to, aby chovatelé dobrovolně testovali své chovné jedince na přenos tohoto onemocnění, umožnil klub v období, kdy informace o existenci onemocnění teprve začaly vcházet do povědomí chovatelů i laické veřejnosti, aby otestovaným psům na základě certifikátu z testující laboratoře bylo umožněno absolvování bonitace (proces zařazení do chovu) s odpuštěným poplatkem. V současné době je již testování považováno za rutinní záležitost a Mops klub zveřejňuje výsledky jednotlivých psů, kteří prošli zařazením do chovu, v bonitačních kartách (karty jsou zveřejňovány po každé bonitaci na webu klubu v sekci Chovatelská činnost - bonitace). Bohužel ne všichni bonitovaní jedinci mají předložený výsledek PDE, proto ne ve všech kartách je výsledek PDE uveden.

Co se týče samotného onemocnění, je nutno zdůraznit, že výsledek N/N znamená MIZIVÉ RIZIKO rozvoje onemocnění a zároveň označuje, že daný jedinec není přenašečem rizikového genu, výsledek S/S znamená VYŠŠÍ RIZIKO rozvoje a také, že takový jedinec je přenašečem nemoci. Neznamená to ale, že u psa s výsledkem S/S musí onemocnění nutně propuknout. Výsledek N/S znamená, že jedinec má NÍZKÉ RIZIKO rozvoje onemocnění a je přenašečem rizikového genu. V případě krytí jedince s výsledkem N/S by měl být vybrán druhý jedinec vždy s výsledkem N/N  . Více informací o onemocnění si můžete přečíst v odkazu uvedeném výše.

Pokud chcete mít u pejska co nejmenší riziko rozvoje tohoto onemocnění, ptejte se chovatele, zda jsou rodiče štěněte na toto onemocnění vyšetřeni a chtějte vidět výsledky.


3) Další geneticky podmíněné choroby, které u mopsů lze u mopsů relevantně testovat

Laboratoře v dnešní době nabízí kromě PDE i další onemocnění, která lze testovat a pro dané plemeno má smysl je testovat. Jedná se o degenerativní myelopatii (označováno zkratkou DM), maligní hypertermii (MH), deficit pyruvátkinázy (PK Def.) a lze sem řadit i primární luxaci čočky (PLL).
Testování těchto onemocnění prozatím není tak rozšířeno, ale pokud je chovný jedinec otestován, může to pro chovatele být velkým přínosem pro práci v jeho chovu.
Více o jednotlivých onemocněních si můžete přečíst zde:

4) Barvy

Na závěr...

Na závěr je potřeba připomenout, že každý pes je živý tvor a nikdo a nic nemůže zaručit jeho zdraví po celý život. Kromě výše zmíněných onemocnění je zde celá řada dalších geneticky podmíněných i nepodmíněných, která se může u pejska vyskytnout a není v silách žádného, i sebevíc poctivého, chovatele zaručit zdraví psa. Na druhou stranu každý chovatel je za svůj chov zodpovědný sám. Mějte ovšem na paměti, že pokud vám chovatel předkládá seznam testů, které pes (resp. rodiče vašeho štěněte) má, je potřeba zkontrolovat, zda jsou opravdu pro vámi vybrané plemeno relevantní. Ne vždy ohromující seznam testů obsahuje vyšetření, která by byla pro plemeno skutečně důležitá a smysluplná. Dále je vše jen na vás, kde a jak si rozhodnete štěňátko pořídit. Přejeme hodně štěstí!