Platby a bankovní spojení

Česká spořitelna a.s., Okresní pobočka 305 09 Plzeň
Název účtu: Mops klub ČR
Číslo účtu a kód banky: 0725280329/0800
IBAN: CZ19 0800 0000 0007 2528 0329

Variabilní symbol plateb

člen klubu: xxxx přidělené osobní číslo

nový člen před schválením: 9999
nečlen: 5555

Členský příspěvek pro člena MKČR

specifický symbol 0300

500 Kč/rok

Členský příspěvek pro člena MKČR důchodce

specifický symbol 0300

350 Kč/rok

Členský příspěvěk zahraniční člen

specifický symbol 0300

20€ /rok

Zápisné pro nové členy

specifický symbol 0300

50 Kč

Poplatek za chovatelskou přehlídku

specifický symbol 0250

500 Kč / 750 Kč

člen / nečlen

Poplatek za krycího psa

specifický symbol 0140

140 Kč / 280 Kč

člen / nečlen 

Poplatek za štěně

specifický symbol 0170

170 Kč  / 340 Kč

člen / nečlen

Zveřejnění inzerátu ve zpravodaji

specifický symbol 0200

200 Kč / 400 Kč

1/2 strany / strana

Klubová výstava

specifický symbol 0500

dle propozic

Sponzorský dar

specifický symbol 3333

Dobírka

specifický symbol 1111

Přeregistrace

specifický symbol 2222