Platby a bankovní spojení

Název účtu: Mops klub ČR
Číslo účtu a kód banky: 0725280329/0800
IBAN: CZ19 0800 0000 0007 2528 0329

Variabilní symbol plateb

člen klubu: xxxx přidělené osobní číslo

nový člen před schválením: 9999
nečlen: 5555

Členský příspěvek pro člena MKČR

specifický symbol 0300

V případě nových členů se s členským příspěvkem hradí navíc zápisné 50 Kč.

! Do poznámky napište své telefonní číslo !

500 Kč/rok

Členský příspěvek pro člena MKČR důchodce

specifický symbol 0300

V případě nových členů se s členským příspěvkem hradí navíc zápisné 50 Kč. 

! Do poznámky napište své telefonní číslo ! 

350 Kč/rok

Členský příspěvěk zahraniční člen

specifický symbol 0300

V případě nových členů se s členským příspěvkem hradí navíc zápisné 2€.

! Do poznámky napište své telefonní číslo !

20€ /rok

Poplatek za chovatelskou přehlídku

- nečlen

- člen

Výše poplatku pro členy je stanovena jako sleva ve výši 75% z ceny pro nečleny.

specifický symbol 0250


2000 Kč 500 Kč
Poplatek za hlášení krytí

specifický symbol 0140

140 Kč / 280 Kč

člen / nečlen 

Poplatek za štěně

specifický symbol 0170

170 Kč  / 340 Kč

člen / nečlen

Klubová výstava

specifický symbol 0500

dle propozic

Sponzorský dar

specifický symbol 3333

Dobírka

specifický symbol 1111

Přeregistrace

specifický symbol 2222