Klubový šampion

Mops klubu ČR

Titul, který může získat člen Mops klubu ČR, který se se svým psem či fenou účastní výstav a svými výsledky dosáhne požadovaný počet bodů

  • pes 150 bodů
  • fena 100 bodů
  • diference je proto, že fena v období březosti a po vrhu nemá možnost se výstav účastnit

Podmínky účinné do 30.9.2019

Podmínky účinné od 1.10.2019

Bodovací tabulka