Klubový šampion

Mops klubu ČR

Titul, který může získat člen Mops klubu ČR, který se se svým psem či fenou účastní výstav a svými výsledky dosáhne požadovaný počet bodů

  • pes 150 bodů
  • fena 100 bodů
  • diference je proto, že fena v období březosti a po vrhu nemá možnost se výstav účastnit

Podmínky účinné od 1.10.2019

Bodovací tabulka

Kluboví šampioni získavší titul dle nových podmínek platných od 1.10.2019


Kluboví šampioni získavší titul dle podmínek platných do 30.9.2019