Hlášení vrhů

informace, formulář, hlášení vrhů

Hlášení vrhu

 • Chovatel je povinen zaslat do 7 dnů po narození štěňat (rozhodné je datum narození posledního štěněte) řádně vyplněný tiskopis "Hlášení vrhu" v jednom vyhotovení hlavnímu poradci chovu
 • Je též povinen uvědomit o vrhu a počtu štěňat majitele krycího psa
 • Chovatel je povinen vést knihu odchovů a na požádání ji předložit kontrolním orgánům MK
 • .. prosím, čtěte zápisní řád

Tiskopis Hlášení vrhu ke stažení

V souvislosti se směrnicí EU GDPR byly aktualizovány formuláře. Prosím, používejte tyto aktuální formuláře. Staré formuláře nebudou zpracovány. Děkujeme za pochopení!

Seznam hlášení vrhů

Zápis štěňat

Do 3 týdnů věku štěňat

 • Chovatel je povinen zaslat ve hlavnímu poradci chovu 2 x vyplněnou žádanku o evidenční čísla. Hlavní poradce chovu zajistí, aby jím podepsaná žádanka byla nejpozději do 4 týdnů věku štěňat doručena plemenné knize ČMKU. Nesplnění tohoto termínu je ze strany plemenné knihy postihováno.

Mezi 7. až 8. týdnem věku štěňat

 • je chovatel povinen zajistit jejich čipování

Pokud byl krycí pes nebo fena, případně oba, uchovněni po 23. březnu 2014

 • musí chovatel zároveň s žádankou o evidenční čísla zaslat hlavnímu poradci chovu kopii průkazu původu, kde je uveden záznam certifikovaného veterináře o vyšetření stupně vykloubení čéšky.

Do 10. týdne věku štěňat musí chovatel doručit hlavnímu poradci chovu:

 • 2x přihlášku štěňat k zápisu, opatřena vyjádřením veterinárního lékaře o stavu každého štěněte
 • 1x krycí list s originály podpisů
 • 1x žádanku o evidenční čísla se záznamem plemenné knihy ČMKU o přidělených číslech
 • doklad o zaplacení poplatku ve prospěch MK ČR za krytí a zapsaná štěňata.

Za správnost a úplnost dokumentace odpovídá chovatel.

Hlavní poradce chovu je povinen doručit úplnou dokumentaci k vystavení průkazů původu na plemennou knihu neprodleně, nejpozději však do 3 měsíců věku štěňat.

Chovatel hradí průkazy původu štěňat a předává je bezplatně novým nabyvatelům štěňat.

Tiskopis Přihláška k zápisu štěňat ke stažení

V souvislosti se směrnicí EU GDPR byly aktualizovány formuláře. Prosím, používejte tyto aktuální formuláře. Staré formuláře nebudou zpracovány. Děkujeme za pochopení!

Tiskopis Žádanka o čísla zápisu ke stažen

V souvislosti se směrnicí EU GDPR byly aktualizovány formuláře. Prosím, používejte tyto aktuální formuláře. Staré formuláře nebudou zpracovány. Děkujeme za pochopení!