Hlášení vrhů


informace, formulář, hlášení vrhů

Zájemcům o štěně

 • Vážení zájemci, v poslední době se setkáváme se zvýšeným zájmem o pořízení štěněte našeho plemene. V souvislosti s tím bychom vám chtěli připomenout několik věcí, které je při hledání důležité mít na paměti. Zcela základní a zásadní věc je pořízení psa s průkazem původu (PP). Průkaz původu musí být v případě psů pořizovaných v ČR vydán Českomoravskou kynologickou unií (ČMKU), která je členem Mezinárodní kynologické federace (FCI). Dále doporučujeme přečíst si naše poznámky o zdravotních aspektech u mopsů, které jsme zveřejnili právě pro zájemce o toto plemeno. Najít je můžete zde: https://www.mopsklub.cz/porizeni-stenete/. Kromě zdravotní stránky je podstatný exteriér - rozhodněte se, zda si chcete pořídit psa s potenciálem pro výstavy, případně chov nebo žádné takové ambice nemáte. Poslední věcí, kterou bychom chtěli rovněž připomenout je to, že i mezi chovateli s průkazem původu je třeba pečlivě vybírat. S výběrem tedy nespěchejte a důkladně zvažte, kde si štěně chcete pořídit.
 • Několik poznámek k průkazu původu. Pouze PP vám zajistí, že jste si pořídili psa toho plemene, které jste opravdu chtěli (v našem případě, že jste si skutečně pořídili mopse). Psům bez průkazu původu nelze říkat mops, byť se často mopsům můžou podobat. Pořízením psa bez PP ohrožujete existenci plemene. V případě, že se v registrovaném chovu vyskytnou zdravotní/exteriérové problémy, lze díky existenci PP vysledovat, jaké linie v sobě daný problém nesou a jaká spojení jsou tedy v chovu vhodná nebo nevhodná.

Hlášení vrhu

 • Chovatel je povinen zaslat do 7 dnů po narození štěňat (rozhodné je datum narození posledního štěněte) řádně vyplněný tiskopis "Hlášení vrhu" v jednom vyhotovení hlavnímu poradci chovu
 • Je též povinen uvědomit o vrhu a počtu štěňat majitele krycího psa
 • Chovatel je povinen vést knihu odchovů a na požádání ji předložit kontrolním orgánům MK
 • .. prosím, čtěte zápisní řád

Tiskopis Hlášení vrhu ke stažení

V souvislosti se směrnicí EU GDPR byly aktualizovány formuláře. Prosím, používejte tyto aktuální formuláře. Staré formuláře nebudou zpracovány. Děkujeme za pochopení!

Seznam hlášení vrhů

Zápis štěňat

Do 3 týdnů věku štěňat

 • Chovatel je povinen zaslat ve hlavnímu poradci chovu 2 x vyplněnou žádanku o evidenční čísla. Hlavní poradce chovu zajistí, aby jím podepsaná žádanka byla nejpozději do 4 týdnů věku štěňat doručena plemenné knize ČMKU. Nesplnění tohoto termínu je ze strany plemenné knihy postihováno.

Mezi 7. až 8. týdnem věku štěňat

 • je chovatel povinen zajistit jejich čipování

Pokud byl krycí pes nebo fena, případně oba, uchovněni po 23. březnu 2014

 • musí chovatel zároveň s žádankou o evidenční čísla zaslat hlavnímu poradci chovu kopii průkazu původu, kde je uveden záznam certifikovaného veterináře o vyšetření stupně vykloubení čéšky.

Do 10. týdne věku štěňat musí chovatel doručit hlavnímu poradci chovu:

 • 2x přihlášku štěňat k zápisu, opatřena vyjádřením veterinárního lékaře o stavu každého štěněte
 • 1x krycí list s originály podpisů
 • 1x žádanku o evidenční čísla se záznamem plemenné knihy ČMKU o přidělených číslech
 • doklad o zaplacení poplatku ve prospěch MK ČR za krytí a zapsaná štěňata.

Za správnost a úplnost dokumentace odpovídá chovatel.

Hlavní poradce chovu je povinen doručit úplnou dokumentaci k vystavení průkazů původu na plemennou knihu neprodleně, nejpozději však do 3 měsíců věku štěňat.

Chovatel hradí průkazy původu štěňat a předává je bezplatně novým nabyvatelům štěňat.

Tiskopis Přihláška k zápisu štěňat ke stažení

V souvislosti se směrnicí EU GDPR byly aktualizovány formuláře. Prosím, používejte tyto aktuální formuláře. Staré formuláře nebudou zpracovány. Děkujeme za pochopení!

Tiskopis Žádanka o čísla zápisu ke stažen

V souvislosti se směrnicí EU GDPR byly aktualizovány formuláře. Prosím, používejte tyto aktuální formuláře. Staré formuláře nebudou zpracovány. Děkujeme za pochopení!