Hlášení krytí

informace, formulář, nahlášená krytí

  • Po uskutečněném krytí vyplní majitel krycího psa a chovatel společně a úplně příslušné údaje tiskopisu "Hlášení krytí".
  • Majitel feny je povinen takto vyplněný tiskopis do 7 dnů zaslat v jednom vyhotovení hlavnímu poradci chovu.
  • Veškeré krytí zapíše majitel krycího psa do knihy krytí, kterou předkládá ke kontrole orgánům MK
    (hlavnímu poradci chovu, kontrolní komisi, výboru klubu).

Tiskopis Hlášení krytí ke stažení

V souvislosti se směrnicí EU GDPR byly aktualizovány formuláře. Prosím, používejte tyto aktuální formuláře. Staré formuláře nebudou zpracovány. Děkujeme za pochopení!

Seznam hlášení krytí