Informace ke členství v Mops klubu ČR

Mops klub České republiky je klub sdružující občany se zájmem o plemeno mops, uznané FCI. Předmětem činnosti klubu je chovatelská, odborná, společenská , ochranářská a jiná klubová činnost zaměřená na plemeno mops.

Členem klubu se může stát každý občan z ČR i zahraničí starší 18ti let. Členství v MK je výběrové a vzniká na základě přihlášky, která je odsouhlasena výborem klubu.

Členství není vázáno vlastnictvím mopse s PP, členem může být i vlastník psa bez PP, případně osoba bez psa.

Svým členům klub pomáhá při chovu psů zejména tím, že:

 • zajišťuje chovatelům (majitelům chráněných chovatelských stanic FCI) nezbytné podklady nutné pro vydání průkazu původu pro odchovaná štěňata a další administrativní úkony k vedení chovu
 • organizuje výstavy, chovatelské přehlídky a další akce
 • publikuje odborné a zájmové materiály týkající se plemene mops
 • členové klubu se mohou obracet na poradce chovu a pověřené konzultanty při řešení problémů souvisejících s chovem mopsů a využívat jejich odborné znalosti
 • zastupuje zájmy svých členů při realizaci předmětu činnosti klubu

Další výhody členství:


 • bezplatný vstup na akce pořádané klubem (Den mopse, semináře atd.)
 • nižší poplatky za chovatelský servis a klubové výstavy než v případně nečlenů
 • možnost využít bezplatné inzerce na webových stránkách klubu
 • možnost zúčastnit se a vystupovat na Členské schůzi, která se koná 1x ročně
 • možnost volit a být zvolen do orgánů MKČR (1x za tři roky, týká se členů od 18ti let)

Základními podmínkami členství jsou:

 • souhlas a podpora poslání klubu a předmětu jeho činnosti
 • podrobení se požadavku zákazu komisionelního prodeje jedinců plemene mops i ostatních plemen psů i prodeje v obchodní sítí
 • dodržování vnitřních norem a usnesení orgánů klubu
 • dodržování zákonných opatření o ochraně zvířat a životního prostředí, souhlas se zásadami Welfare - ochrany mopsů a jejich dodržování
 • zaplacení členských příspěvků ve výši schválené členskou schůzí

Roční členský příspěvek je stanoven takto:

- základní 500,- Kč
- důchodci 350,- Kč (od 60ti let, invalidní důchodci po předložení potvrzení)
- zahraniční člen 20,- EUR
- zápisné pro nové členy +50,- Kč, zahraniční člen 2,- EUR (musí být uhrazeno spolu s členským příspěvkem)

Členský příspěvek je nutné uhradit před odesláním členské přihlášky. Trvání členství je podmíněno úhradou členského příspěvku do konce roku na rok následující. Pokud nedojde k úhradě příspěvku do konce ledna, bude členství automaticky ukončeno a člen vyřazen z evidence členské základny. V případě obnovení členství je nutné zaslat novou přihlášku a uhradit členský příspěvek jako nový člen, samotným uhrazením příspěvku není členství obnoveno. Máte-li zájem o členství v MKČR, seznamte se prosím se Stanovami a Zápisním řádem, které jsou členové MK povinni dodržovat.

Formulář přihlášky vyplňte v počítači a odešlete poštou jako obyčejnou (nikoliv doporučenou) zásilkou na adresu Ing. Petry Procházkové. K přihlášce připojte kopii dokladu o zaplacení členského příspěvku, včetně zápisného. 

Adresa sekretáře MKČR:

Ing. Petra Procházková, Ohradní 1359, 140 00 Praha 4 

Přihlášku můžete zaslat také v elektronické podobě na adresu: petka.prochazkova@post.cz. Přihláška zaslaná v elektronické podobě musí být řádně vyplněna, včetně podpisu, jinak není platná.

Do 30 dnů od přijetí přihlášky je novému členovi oznámeno rozhodnutí o zařazení do evidence členské základny MKČR. Bez dokladu o zaplacení členského příspěvku nebude přihláška přijata!