Bonitace - zařazení do chovu


informace, bonitační karta, výsledky bonitací

Pro použití v chovu se zásadně vyžaduje absolvování veřejné bonitace s klasifikací chovný rozhodnutím komise. Bonitace se mohou zúčastnit feny a psi, kteří splňují následující podmínky:

  • čistokrevnost, ověřená průkazem původu
  • dodržení věkové hranice, stanovené k datu narození, a to u psů v rozmezí ukončený 14. měsíc až neomezeně, u fen v rozmezí ukončený 14. měsíc až 8 let
  • absolvování nejméně 1 výstavy - mezinárodní, národní nebo klubové od třídy mladých výše a s oceněním "výborný" nebo "velmi dobrý"
  • povinné vyšetření stupně vykloubení čéšky neboli luxace patelly od certifikovaného veterináře, který svůj závěr zapíše do průkazu původu. Do chovu smí být připuštěni pouze jedinci se stupněm vykloubení čéšky do 2/2.

Bonitace se koná dle potřeby, nejméně však 1x za rok.

Zde je k nahlédnutí bonitační řád a karta, podle kterých je posouzen každý jedinec přihlášený na bonitaci.

Luxace patelly, závazný postup Komory veterinárních lékařů České republiky
a seznam posuzovatelů luxace patelly

Zde jsou k dispozici výsledky bonitací: