Aktuality

                             Den mopse 29.9. 2019

Děkujeme všem zúčastněným za příjemnou atmosféru, účast v soutěžích a štědrost.

Dík patří i paní Lence Šetkové za krásné fotografie - odkaz ZDE


                      Klubová výstava Mops klubu ČR 2019


                    Návrh rozhodčích pro výstavy v r. 2020


Nové podmínky pro získání titulu Klubový šampion Mops klubu České republiky

  • od 1.10.2019 dochází ke změně podmínek pro udělení titulu Klubový šampion Mops klubu ČR.
  • Nově je k udělení titulu Klubový šampion Mops klubu ČR potřeba získání titulu CAC nebo r. CAC na Klubové nebo Speciální výstavě pořádané Mops klubem ČR a získání titulu CAC nebo r. CAC na Mezinárodní výstavě pořádané pod záštitou FCI.
  • Rovněž dochází ke změně bodového ohodnocení některých výstav.
  • Minimální počet bodů potřebný k získání titulu zůstává pro psa i fenu stejný.
  • Nové podmínky pro udělení titulu Klubový šampion Mops klubu ČR a nové bodové ohodnocení výstav se vztahuje na všechny žádosti o přiznání titulu Klubový šampion Mops klubu ČR doručené klubu od 1.10.2019. U žádostí doručených od 1.10.2019 musí být VŠECHNY výstavy v bodovací tabulce obodovány dle bodování účinného od 1.10.2019 - tzn. bodování se v tomto případě vztahuje i na výstavy absolvované před 1.10.2019. Rozhodujícím okamžikem pro použití nového bodového ohodnocení je den doručení žádosti klubu.