Uchovnění

informace, bonitační karta, výsledky chovatelksých přehlídek

Pro použití v chovu se zásadně vyžaduje absolvování veřejné chovatelské přehlídky s klasifikací chovný rozhodnutím komise. Chovatelské přehlídky se mohou zúčastnit feny a psi, kteří splňují následující podmínky:

  • čistokrevnost, ověřená průkazem původu
  • dodržení věkové hranice, stanovené k datu narození, a to u psů v rozmezí 12 měsíců až neomezeně, u fen v rozmezí 12 měsíců až 8 let
  • absolvování nejméně 1 výstavy - mezinárodní, národní nebo klubové od třídy mladých výše
  • povinné vyšetření stupně vykloubení čéšky od certifikovaného veterináře, který svůj závěr zapíše do průkazu původu. Do chovu smí být připuštěni pouze jedinci se stupněm vykloubení čéšky do 2/2

Chovatelská přehlídka se koná dle potřeby, nejméně však 1x za rok.

Zde je k nahlédnutí bonitační karta, podle které je posouzen každý jedinec přihlášený na chovatelskou přehlídku.


Zde jsou k dispozici výsledky chovatelských přehídek: