Jakékoliv kopírování, či publikování fotografií a textu není dovoleno bez předem domluveného souhlasu. webmaster: Ivana Mašková
 

Seminář méně časté barevné rázy mopsů


Seminář pro rozhodčí exteriéru uspořádal Mops klub ČR v Mladé Boleslavi v pátek 07.07.2015, od 17:30 hod.

Přítomni rozhodčí: Miroslav Václavík (místopředseda ČMKU), Bc. Vladimíra Tichá, Zdena Jílková, Hana Vojáčková.
Členové výboru Mops klubu ČR: JUDr. Josef Plachý (prezident klubu), Helena Kecová (členka výboru klubu), Alena Hromová (hlavní poradce chovu).

Lektor: MUDr. Milan Raba

V úvodu semináře MUDr. Raba vysvětlil genetickou podstatu a způsob dědičnosti stříbrné a béžové barvy (příloha č.1). Stříbrná barva má svůj genetický základ (genotyp) a je možno doložit i způsob dědičnosti. Lze ji definovat jako barvu činčila a černou maskou (obr. 1).


(obr. 1)

 
Tato barva je vzácná a není na výstavách prakticky vidět. Stříbrný není určitě světle béžový mops s rozlitou černou maskou, ani jiní světle béžoví mopsové (obr. 2)


(OBR. 2)

 

Barva meruňková (apricot)/béžová nemá svoji známou genotypickou podstatu a je určována spíše subjektivním dojmem. Svoji roli hraje osvětlení, výživa, říje feny apod.

Někteří vystavovatelé se snaží využít toho, že FCI umožňuje zmíněný méně častým barevným rázům zadávat CAC a přihlašují svoje mopsy jako apricoty v očekávání, že se dostanou snadněji k čekatelství.

Obrázek (obr. 3) ukazují různé odstíny béžové barvy od spíše meruňkové k béžové s tím, že na posledním obrázku (obr. 4) je jedinec, který byl přihlášen na výstavě jako meruňkový.

Přítomní rozhodčí a chovatelé se diskusi shodli, že není možno pokračovat v tom, aby vystavovatelé v podstatě o své vůli přihlašovali svoje jedince do jednotlivých barevných rázů.


(OBR. 3)


(OBR. 4)

 

Závěry:

Klub bude důsledně postupovat na chovných přehlídkách a uznávat pro chovnost skutečně objektivně zjištěné barevné rázy.

MK ČR navrhne předsednictvu ČMKU, aby na všech výstavách psů v ČR konaných pod záštitou ČMKU byly vypisovány pouze následující barevné rázy pro samostatné čekatelství (CAC):
1. béžový/stříbrný/meruňkový
2. černý

Jedná se o návrat k původnímu stavu. Dále, bude v návrhu uvedeno, že rozhodčí při posuzování barvy srsti vystavovaných jedinců mají dbát na čistotu barvy.

PČMKU návrh klubu projedná a po vyjádření příslušných komisí bude toto rozdělení součástí usnesení předsednictva, aby mohlo být aplikováno již ve výstavní sezóně 2016.

Zapsal: MUDr. Milan Raba

 

Genotyp jednotlivých barevných rázů mopsů


Černý homozygot:
AA BB CC DD EmEm gg SS tt

Černý heterozygot:
Aay BB CC (Ccch) DD EmEm gg SS tt

Béžový /Meruňkový:
ayay BB Ccch (CC) DD EmEm gg SS tt

Stříbrný:
ayay BB cchcch DD EmEm gg SS tt

Všichni čistokrevní mopsové musí být homozygotní v genech B, D, Em, g, S, t

vysvětlivky:
A = dominantní gen pro černou barvu
ay = recesivní gen pro béžovou barvu
B = dominantní gen pro černou barvu (nutný pro probarvení masky béžových)
C = dovoluje uplatnění výše uvedených, zabraňuje bílé barvě, světlešedé a řídí intenzitu béžové barvy
cch = v homozygotní formě umožňuje barvu činčily
D = řídí intenzitu pigmentu
Em = umožňuje uplatnění černého pigmentu, jak v srsti tak v masce a striktně brání vzniku např. citrónové barvy, žíhání
G = dovoluje zesvětlení srsti s věkem, g je jeho opakem
S = probarvení srsti (zabraňuje bílé skvrnitosti)
T = tmavé skvrny, t v homozygotní formě těmto znakům zabraňuje


 

Dne 17.07.2015 pořádal Mops klub ČR školení Méně časté barevné rázy mopsů.


Dle závěrů ze školení a po vzájemné domluvě všech zúčastněných Mops klub ČR zaslal Předsednictvu ČMKU návrh, aby na všech výstavách psů v ČR konaných pod záštitou ČMKU byly vypisovány pouze následující barevné rázy pro samostatné čekatelství (CAC):
1. béžový, stříbrný, meruňkový
2. černá
Jedná se o návrat k původnímu stavu.

Předsednictvo ČMKU projednalo návrh Mops klubu ČR na zasedání dne 17.09.2015.
Usnesení bod 22/09/2015:
P ČMKU schválilo rozdělení barev u plemene mops na všech výstavách s platností od 01.01.2016:
1. béžový / stříbrný / apricot
2. černý