Stanovy


Stanovy Mops klubu ČR.pdf


Zápisní řád


Zápisní řád Mops klubu ČR.pdf


Bonitační řád


Bonitační řád Mops klubu ČR.pdf

 

Volební řád


Volební řád Mops klubu ČR.pdf

 

Řád pro udělení titulu
Klubový šampion Mops klubu ČR


Řád pro udělení titulu Klubový šampion Mops klubu ČR.pdf

 

Stanovisko Výstavní komise ČMKU ve věci kontroly čipů na výstavách

Stanovisko Výstavní komise ČMKU ve věci kontroly čipů na výstavách


 
Tvorba stranek pro chovatele