Zájemcům o štěně

» Vážení zájemci, v poslední době se setkáváme se zvýšeným zájmem o pořízení štěněte našeho plemene. V souvislosti s tím bychom vám chtěli připomenout několik věcí, které je při hledání důležité mít na paměti. Zcela základní a zásadní věc je pořízení psa s průkazem původu (PP). Průkaz původu musí být v případě psů pořizovaných v ČR vydán Českomoravskou kynologickou unií (ČMKU), která je členem Mezinárodní kynologické federace (FCI). Dále doporučujeme přečíst si naše poznámky o zdravotních aspektech u mopsů, které jsme zveřejnili právě pro zájemce o toto plemeno. Najít je můžete zde: https://www.mopsklub.cz/porizeni-stenete/. Kromě zdravotní stránky je podstatný exteriér - rozhodněte se, zda si chcete pořídit psa s potenciálem pro výstavy, případně chov nebo žádné takové ambice nemáte. Poslední věcí, kterou bychom chtěli rovněž připomenout je to, že i mezi chovateli s průkazem původu je třeba pečlivě vybírat. S výběrem tedy nespěchejte a důkladně zvažte, kde si štěně chcete pořídit.
 

» Několik poznámek k průkazu původu. Pouze PP vám zajistí, že jste si pořídili psa toho plemene, které jste opravdu chtěli (v našem případě, že jste si skutečně pořídili mopse). Psům bez průkazu původu nelze říkat mops, byť se často mopsům můžou podobat. Pořízením psa bez PP ohrožujete existenci plemene. V případě, že se v registrovaném chovu vyskytnou zdravotní/exteriérové problémy, lze díky existenci PP vysledovat, jaké linie v sobě daný problém nesou a jaká spojení jsou tedy v chovu vhodná nebo nevhodná.

12825392 1045987325463703 561447492 n


Seznam hlášení krytí

 

Hlášení krytí 2024
Hlášení krytí 2023
Hlášení krytí 2022
Hlášení krytí 2021
Hlášení krytí 2020
Hlášení krytí 2019
Hlášení krytí 2018
Hlášení krytí 2017
Hlášení krytí 2016
Hlášení krytí 2015» Po uskutečněném krytí vyplní majitel krycího psa a chovatel společně a úplně příslušné údaje tiskopisu "Hlášení krytí".

» Majitel feny je povinen takto vyplněný tiskopis do 7 dnů zaslat v jednom vyhotovení hlavnímu poradci chovu.

» Veškeré krytí zapíše majitel krycího psa do knihy krytí, kterou předkládá ke kontrole orgánům MK (hlavnímu poradci chovu, kontrolní komisi, výboru klubu).

 

 

 

 


 
Tvorba stranek pro chovatele